Cenník


PSYCHOTERAPIA

 • Individuálna psychoterapia, poradenstvo /50min./                              35 eur
 • Párová psychoterapia, poradenstvo  /50 min./                                   40 eur
 • Psychoterapia prostredníctvom Skype                                               30 eur

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • Psychodiagnostické vyšetrenie /60min./                                             35 eur        (vyšetrenie trvá cca 2 hodiny)        

 • Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrane a streliva     80 eur

 • Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS                                      60 eur 

 • Psychologické vyšetrenie uchádzačov pre prácu
  v osobnom kontakte s deťmi                                                               90 eur


 • Termín mimo ordinačných hodín                                                       +10 eur

 • Neodhlásenie termínu                                                                         15 eur


Pracovisko nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami.

Cenník je platný od 01.10.2022

Na terapeutické sedenie či psychologické vyšetrenie sa môžete objednať prostredníctvom kontaktov uvedených na tejto stránke.