Cenník

 • Vstupný jednorázový administratívny poplatok                                     5 eur

PSYCHOTERAPIA

 • Individuálna psychoterapia, poradenstvo /50min./                                30 eur
 • Párová psychoterapia, poradenstvo  /60 min./                                      35 eur
 • Psychoterapia prostredníctvom Skype                                                  25 eur

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • Psychodiagnostické vyšetrenie /60min./ (vyšetrenie trvá cca 2 hodiny)          30 eur

 • Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrane a streliva       80 eur

 • Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS                                         60 eur 

 • Psychologické vyšetrenie uchádzačov pre prácu
  v osobnom kontakte s deťmi                                                                 90 eur


 • Termín mimo ordinačných hodín                                                         +10 eur

 • Neodhlásenie termínu                                                                           15 eur


Pracovisko nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami.

Cenník je platný od 01.10.2020

Na terapeutické sedenie či psychologické vyšetrenie sa môžete objednať prostredníctvom kontaktov uvedených na tejto stránke.