Cenník

PSYCHOTERAPIA

 • Individuálna psychoterapia, poradenstvo /50min./                                45 eur
 • Individuálna psychoterapia, poradenstvo (deti, študenti SŠ, VŠ)         35 eur
 • Párová psychoterapia, poradenstvo  /50 min./                                     55 eur
 • Psychoterapia prostredníctvom Skype                                                 40 eur

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • Psychodiagnostické vyšetrenie /cca 1,5hod./                                             80 eur                

 • Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrane a streliva             90 eur

 • Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS /bez zbrojného preukazu/        60 eur 

 • Psychologické vyšetrenie uchádzačov pre prácu
  v osobnom kontakte s deťmi                                                                        90 eur

 • Neodhlásenie termínu  - storno poplatok                                                       25 eur


Pracovisko nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami.

Cenník je platný od 01.01.2024

Na terapeutické sedenie či psychologické vyšetrenie sa môžete objednať prostredníctvom kontaktov uvedených na tejto stránke.