O MNE  -

Mgr. Lenka Šajtlavová, klinický psychológ, psychoterapeut

VZDELANIE

2008-2012 -  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav psychológie, Katedra klinickej psychológie, špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia
2004-2008  -  Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie
1996-2004  - 8-ročné gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec

ĎALŠIE DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
2009 - Kurz kresebného testu MDZT, Nitra
2009 - Kurz autogénneho tréningu I, Trenčín
2009 -2010 - Základný kurz v Rorschach metóde, Bratislava
2010 - Kurz test stromu, Bratislava
2010 - 2011 - Výcvikový kurz  Neurofeedback a biofeedback, Liptovský Mikuláš
2010 - 2014 - Výcvik v kognitívno-behaviorálne psychoterapii, ABC Inštitút, Liptovský Mikuláš, ukončený skúškou v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (r.2016). 
2019- 2020 - Vzdelávanie v schématerapii detí a adolescentov, Inštitút schématerapie, St. Petersburg.
2021 - Certifikovaný výcvik v individuálnej schématerapii, Slovenský inštitút schématerapie, Liptovský Mikuláš
2021 - Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Bratislava
2021 - Dieťa a rodina v rozvode, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z., Martin
2021 - Familienbrett – Rodinná doska, Centrum pre rodiny Kvapka, Bratislava
2022-2023 - Výcvik v psychotraumatológii a EMDR, Slovenský  inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín. PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

  • 2008 – 2018- Fakultná nemocnica Trnava, Psychiatrické oddelenie, klinický psychológ
  • 2016 –2019 – Al_mente, Ambulancia klinickej psychológie, Trnava, klinický psychológ, psychoterapeut
  • 2009 – Blumental s.r.o., Psychologická ambulancia, Hlohovec, klinický psychológ, psychoterapeut, Neurofeedback tréner
  • 2019 -  Ambulancia klinickej psychológia, Trnava, klinický psychológ, psychoterapeut


Som registrovaná v Slovenskej komore psychológov, získaná licencia v odbore klinická psychológia a certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.